Ads 468x60px

CSS

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

CSS Viết hoa chữ đầu trong đoạn văn bản

 

Viết hoa chữ đầu trong đoạn văn bản
Chỉ cần một khai báo, bạn có thể viết hoa chữ đầu tiên trong đoạn văn bản với các định dạng của riêng bạn.


<style>
.description:first-letter {
font-family : Times New Roman, verdana, tahoma, arial;
font-size : 16pt;
font-weight : bolder;
color : red;
font-style : normal;
text-indent : 0.2in;
line-height : 1.3em;
text-align : justify;
}
.description {
font-family : Times New Roman, verdana, tahoma, arial;
font-size : 13pt;
font-weight : normal;
color : #78077b;
font-style : normal;
text-indent : 0.2in;
line-height : 1.4em;
text-align : justify;
}
</style>

Đoạn codes dưới đây giúp bạn viết hoa chữ đầu tiên trong dòng đầu tiên của một paragraph. Các dòng còn lại trên cùng một paragraph sẽ chịu ảnh hưởng của khai báo cùng một Class.

Bất cứ đâu trong tài liệu, để dùng đoạn codes, bạn cần viết.<p class="description">Nội dung đoạn văn bản.</p>

.description:first-letter : Dành cho chữ đầu tiên
.description : Dành cho các chữ còn lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét